Bracia u Mam

Na koniec października koncertowaliśmy dla nietypowej publiczności, złożonej głównie z matek z dziećmi. A to dlatego, że odwiedziliśmy łódzki Dom Samotnej Matki.